Erfgoed Advies & Aanpak werkt(e) o.a. voor:

Luther Museum Amsterdam | ICOMOS | Nationale Monumentenorganisatie | Museum Geelvinck | Design Museum Dedel | Opera Cinema | Hotes Culture | Nationaal Glasmuseum | De Zaansche Schans – Wereld van de Windmolen | Kasteel Museum Sypesteyn | De Nederlandse Portretprijs | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Personalia

Persoonlijke eigenschappen
In de eerste plaats zie ik mij als een mensen-mens. Door persoonlijk enthousiasme neem ik mensen mee in de dingen die ik belangrijk en waardevol vind. Ik vind het nuttig om vragen te stellen bij vaststaande waarheden en routines waarbij ik toch oog heb voor tradities waar deze een gevoel van verbondenheid geven. Ik vind het leuk mensen te ontmoeten en bijeen te brengen vanuit de overtuiging dat we allemaal met dezelfde zaken kampen waarbij we van elkaars advies en ervaringen kunnen leren. Ik ben dan ook niet huiverig om nieuwe dingen uit te proberen omdat ik liever mijn ideeën en praktijken aanpas dan dat ik ze nooit onderneem.

Leiderschapskwaliteiten

Ik ben een generalist met een goed oog voor details maar probeer hierin niet te micro-managen. Als directeur geef ik medewerkers gelegenheid om hun persoonlijke en professionele doelen te behalen. Naast koersen op beleid betekend dit tevens betrokkenheid bij dagelijkse werkprocessen. Kleine stappen en verbeteringen, zowel best als worst practices helpen bij het behalen van doelen en het waarmaken van ambities. Bovendien benadruk ik sterk het belang van actieve (internationale) netwerken door en voor de gehele organisatie. Collega’s, ook buiten de eigen organisatie zijn steeds bereid hun ervaringen en oplossingen te delen.

Werkervaring

Erfgoed Advies & Aanpak, eigenaar (2018 – )

In mijn praktijk als zelfstandig adviseur richt ik mij op kleine en middelgrote musea en instellingen. Mijn doel is niet het aanleveren van lijvige rapporten maar juist om opdrachtgevers te voorzien van praktische oplossingen die direct toepasbaar zijn. Ik geef niet enkel advies maar ben nadrukkelijk betrokken bij de uitvoering; van concept via fondsenwerving tot en met evaluatie.  

Uitgelichte clienten & projecten

Voor de RCE en de Nationale Politie organiseer en modereer ik een drietal Webinars over bedreigingen voor musea. De Webinars behandelen Diefstal uit musea, een dreigingsanalyse Cybercrime en over Activisme.

Het eerste webinar in november 2020 trok meer dan 250+ deelnemers. De tweede en derde staan gepland voor het voorjaar 2021.

Voor de Editie 2021 verzorg ik de fondsenwerving, waarbij het aansluiten bij de Fair Practice Code, de Code Diversiteit en de Code Governance Cultuur belangrijke aandachtspunten zijn.

Oprichten van een kring particuliere donoren. Beleid en doelstellingen bepalen, zowel in doelgroep als in opbrengsten. Ontwikkelen van formulieren en informatiebladen t.a.v. de Geefwet en een ledenadministratie.

Herijking Museumregister. Het museum is omgevormd naar een locatie-onafhankelijke instelling, hetgeen op het eerste gezicht niet paste in de regelingen van het Register. Het Beleidsplan werd volledig herschreven en diverse documenten als Calamiteiteninstructies en vijfjarenbegroting werden opgeleverd. De herijking is succesvol verlopen.  

Voor dit nieuwe museum in hartje Amsterdam stelde ik een Risicoinventarisatie op voor zowel gebouw als organisatie en voerde deze uit. Naast beleids- en technisch advies leverde ik werkdocumenten in instructies voor medewerkers. Ook verzorgde ik een cash-loos kassasysteem en bezoekers registratiesysteem. In een latere opdracht heb ik het depot geheel omgebouwd; van inrichtingsplan tot het daadwerkelijk installeren van opslagrekken. .

De NMO is eigenaar van zo’n 25 rijksmonumenten en sites. Om het aanbod aan het werkveld te vergroten heb ik fondsen geworven voor een trainingsprogramma voor erfgoedprofessionals.

Overige opdrachtgevers, o.a.

Vernieuwing vrijwilligersbeleid: online rooster, werven via web en diverse enquêtes onder coördinatoren en vrijwilligers.

Voor het nationale comité van deze internationale organisaties ontwikkelde en implementeerde ik een ledenadministratiesysteem

Het vernieuwen van het kassa-systeem en het bezoekersregistratiesysteem.

Voor de jaarlijkse openstelling van the Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen organiseerde ik de werving van vrijwilligers.

Eigen initiatieven

 • Worst Practice Podcast: leren van voorbeeldige missers in de museale praktijk door een zestal podcasts waarin ik in gesprek ga met museumdirecteuren. (in ontwikkeling)
 • Donatie op Locatie: een systeem waarin bezoekers cash-loos, hygiënisch en veilig kunnen doneren. (in ontwikkeling)

Dienstverband

Top 3 attractie in Den Haag met jaarlijks meer dan 150K bezoekers en een zeer succesvolle museumwinkel. Als directeur instigeerde ik een functionerings- en evaluatiecyclus voor medewerkers. Daarnaast was het ombuigen van ingesleten en vanzelfsprekende uitgavenpatronen een prioriteit alsmede het ontwikkelen van verdienmodellen. Hiernaast verwelkomde ik een nieuwe cateraar en startte fondsenwerving voor het Rotondegebouw dat het 114m brede panorama uit 1884 huist. Frictieloos bezoek was een steeds leidend motief.

Bij aanvang van mijn werk was het museum 3 dagen per week geopend en had het een schuld van 300K bij de bank. Bij mijn vertrek was het museum 7 dagen per week open, met 1mio aan reserves, zonder enige vorm van overheidssubsidie. Dit was natuurlijk een gezamenlijke prestatie. Waar mijn collega tentoonstellingen, marketing en het algemeen beleid uitvoerde, had mijn rol van CEO/CFE een reikwijdte van 360⁰. Met name verdienmodellen en operationele zaken lagen in mijn werkveld.
Uitgelichte projecten

 • Friends in high places: elk museum heeft vrienden nodig. Naast de traditionele vriendenkring startten wij twee zeer succesvolle jongerenclubs op en een kring grote donateurs. De verschillende kringen brengen inmiddels jaarlijks €150K op.
 • Koetshuis: dit project omvatte aankoop, restauratie en integratie van het koesthuis in het museum. Hiervoor wierven wij € 1,5M zonder overheidssubsidie. Mijn rol was ook hier 360⁰: van planvorming tot uitvoering en actieve rol in technische aangelegenheden.


Extracurriculaire activiteiten


ICOM International Council of Museums
(secretaris ‘15 – ‘20, Voorzitter 2020 -)

Het Netherlands National Committee heeft als doel haar 6000+ leden, allen museumprofessionals, internationaal actief te laten zijn door contacten te leggen en te netwerken. Als voorzitter ben ik actief betrokken bij de interne bedrijfsvoering, het vernieuwen van de governance en bij de internationale ontwikkelingen rond een nieuwe museum definitie. Andere aandachtsgebieden zijn participatie, dekolonisatie en representatie naast bedreigd erfgoed en illicit traffic. In voorbereiding op de jaarlijkse General Assemblies treed ik regelmatig in contact met mijn internationale wederpartijen en lobby voor zaken die van belang zijn voor het internationale museumveld. Als secretaris vernieuwde ik de statuten en introduceerde ik een compleet nieuwe ledenadministratie.

Als voorzitter van deze stichting met 200+ begunstigers is mijn ambitie om de schaal en scope van onze activiteiten te verbreden en te verjongen. Hierbij komt meer nadruk te liggen op 20e en 21e eeuwse interieurs.

Als penningmeester van deze 13e eeuwse burcht ontwikkel ik verdienmodellen. Zo zijn wij de #1 huwelijkslocatie voor de regio geworden. Marketing en lobbyen strekken zich aan beide zijden van de grens uit. Voor ons werk hebben wij in 2015 de Landespreis für Denkmalpflege toegekend gekregen.

Overige en eerdere activiteiten


Dienstverlening aan het werkveld

Als bestuurslid geef ik met regelmaat presentaties aan professionals;

 • ICOM Deutschland (2019): Vernetzung Mitglieder in digitalen Zeitalter
 • RCE interieur platform (2015): Moderator
 • The ‘Upstairs’ and ‘Downstairs’ of Museum Van Loon. The shift from traditional to social focus in conservation put into practice,’ DEMHIST 2009 Conference “Historic Houses as Documents of Social Life and Traditional Skills”, Norway, June 2009
 • LinkedIn: regular contributions relating to museum issues

IT en web-presence
Ik ben actief geïnteresseerd in IT aangelegenheden en processen op praktisch niveau. Ik heb een aantal websites gebouwd die ik onderhoud en heb ruime ervaring met en begrip van IT trajecten binnen organisaties. Daarnaast heb ik goede beheersing van administratieve (UNIT4) en collectie (AdLib) software pakketten.

Training, cursussen
Na mijn rechtenstudie (onvoltooid) heb ik diverse cursussen en trainingen gevolgd die ten geode komen aan mijn werkzaamheden.

 • Cultural Awareness – working in a Multicultural Environment (follows 2021)
 • Masterclass Fundraising Events in times of COVID (2020)
 • WordPress (2018)
 • Client class Labour Legislation (2015)
 • Masterclass Effective Lobbying (2014)
 • Masterclass fundraising & sponsoring (2011)
 • Masterclass Volunteer management (2007)
 • Certificat Arts & Culture management EUR (2005 – 2009)

Taalvaardigheid
Ik ben enthousiast over vreemde talen en doe mijn best om ten minste semi professioneel conversatieniveau te bereiken

 • Dutch       C2 native
 • English    C1 advanced, proficiency
 • German   C1 – B 2 proficiency, professional upper intermediate
 • French     C1 – B 2 proficiency, semi-professional intermediate
 • Italian       B1 informal, intermediate

Persoonlijke interesses
Geschiedenis van politiek en conflicten, zeldzame huisdierrassen, wetenschap & SF, cinema, wandelen.

Rijbewijs                              Referenties
Category B.                          Op aanvraag.